Samorządowe Przedszkole Nr 112 w Krakowie, im. Lucyny Krzemienieckiej, os. Na Wzgórzach 11
Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

logo grupy


Informujemy Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2020/21 będą kontynuowały edukację przedszkolną w naszej placówce, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu w dniach od 24.02.2020r. do 28.02.2020r.
Formularz deklaracji można pobrać (tutaj).pdf
Deklaracje można złożyć w kancelarii przedszkola lub u osoby pełniącej dyżur w szatni.
Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na nowy rok szkolny.
Prosimy Rodziców aby w deklaracji podać aktualne numery telefonów oraz zmiany danych osobowych ( np. zmiana adresu zamieszkania, zmiana nazwiska).

Rekrutacja do przedszkola dla dzieci nowych rozpocznie się od 02.03.2020 r. i trwać będzie do 31.03 2020 r.
Informacje dotyczące zasad rekrutacji są zamieszczone na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce Rekrutacja do przedszkola.