Samorządowe Przedszkole Nr 112 w Krakowie, im. Lucyny Krzemienieckiej, os. Na Wzgórzach 11
UmowyWykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępniania powierzchni i pomieszczeń .

Lp. Nazwa podmiotu z którym została zawarta umowa Zakres wynajmu, dzierżawy, użyczenia Czas trwania umowy Określenie sposobu udostępnienia Udostępniona pow. w m2 Stawka za m2 - czynsz zł/m2 (brutto) Stawka za m2 - media zł/m2 (brutto) Stawka za godzinę (brutto) Opłata miesięczna zł/m-c (brutto) Rodzaj umowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Osoba prywatna Lokal mieszkalny Czas nieokreślony Na stałe 37 5,62 6,67 - 454,94 Bezumowne korzystanie z lokalu